langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację

Przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację po angielsku

przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację: give [sb] more complete information Szukaj w Google

Inne:

przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]

Ze słowem "give":

prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
faworyzować [kogoś] give preferential treatment to [sb]

Ze słowem "more":

ponadto moreover

Ze słowem "complete":

zrealizować zamówienie complete an order
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form

Ze słowem "information":

dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dla twojej informacji for your information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information
  Langol.pl