langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » przejść w stan likwidacji

Przejść w stan likwidacji po angielsku

przejść w stan likwidacji: go into liquidation Szukaj w Google

Inne:

postawić firmę w stan upadłości put company into liquidation

Ze słowem "into":

znaleźć się pod sekwestrem sądowym go into receivership

Ze słowem "liquidation":

likwidacja liquidation

Ze słowem "stan":

stan status
pracownicy na kluczowych stanowiskach key employees
  Langol.pl