langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » przejęcie większej firmy przez mniejszą

Przejęcie większej firmy przez mniejszą po angielsku

przejęcie większej firmy przez mniejszą: reverse takeover Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "takeover":

przejęcie takeover
oferta przejęcia takeover bid
oferta wykupu takeover bid
złożyć ofertę przejęcia launch a takeover bid
złożyć ofertę wykupu launch a takeover bid
przyjazne przejęcie friendly takeover
wrogie przejęcie hostile takeover

Ze słowem "firmy":

siedziba firmy registered office
pilnie strzeżony sekret firmy fiercely guarded trade secret
otworzyć nowy oddział firmy open another section of business
firmy konkurencyjne competing organisatizations
reorganizacja firmy reorganization of a business
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
właściciel firmy LOB owner
właściciel firmy line of business owner
historia z wewnątrz firmy inside story
historia spoza firmy outside story
  Langol.pl