langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » przedstawienie dowodu w sądzie

Przedstawienie dowodu w sądzie po angielsku

przedstawienie dowodu w sądzie: presentation of evidence in court Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "presentation":

wprowadzenie w błąd misrepresentation
fałszerstwo misrepresentation

Ze słowem "evidence":

oddalić powództwo z powodu braku dowodów reject a suit on grounds of insufficient evidence
wystarczający dowód admissible evidence
niezbity dowód unassailable evidence

Ze słowem "court":

sala sądowa courtroom
sound court
stawienie się w sądzie court appearance
wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie subpoena [sb] to make a court appearance
sąd apelacyjny appellate court
polubownie out of court
bez udziału sądu out of court
rozstrzygnąć spór polubownie settle the difference out of court
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie be served a summons to appear in court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
komornik sądowy the court bailiff
przekonać sąd persuade a court
koszty postępowania sądowego costs of court proceedings
  Langol.pl