langol.pl » Biznes » Handel » przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy po angielsku

przedstawiciel handlowy: commercial agent Szukaj w Google
a także:
- sales representative

"commercial agent" to także:

- agent handlowy

Inne:

umowa o przedstawicielstwo agency contract
dział sprzedaży sales department
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
pracownik produkcyjny production worker
handlowiec salesperson
oferta handlowa sales proposal

Ze słowem "commercial":

faktura handlowa commercial invoice
attache handlowy commercial attache
stawka handlowa commercial rate
taryfa handlowa commercial rate
próbka bez wartości handlowej sample of no commercial value
list handlowy commercial letter

Ze słowem "agent":

agent zatrudniony na część etatu part-time agent
agent agent
przedstawiciel agent
agent komisowy commission agent
agent wyłączny sole agent

Ze słowem "przedstawiciel":

biuro przedstawicielstwa representative office

Ze słowem "handlowy":

bilans handlowy trade balance
bilans handlowy balance of visible trade
bilans handlowy balance of trade
urzędnik handlowy trade official
hit handlowy hot stuff
rabat handlowy sales discount
pierwsza firma ze stoiskiem w centrum handlowym anchor tenant
pierwszy dzierżawca w centrum handlowym anchor tenant
  Langol.pl