langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy po angielsku

przedstawiciel handlowy: sales representative Szukaj w Google
a także:
- commercial agent

Inne:

pracownik produkcyjny production worker
handlowiec salesperson

Ze słowem "sales":

dział zbytu sales department
dział sprzedaży sales department
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
obsługa klienta after sales service
serwis posprzedażny after sales service
kierownik biura sprzedaży sales office manager
personel działu sprzedaży sales force

Ze słowem "representative":

przedstawiciel robotników worker representative

Ze słowem "przedstawiciel":

przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
  Langol.pl