langol.pl » Biznes » Bankowość » przedstawić czek

Przedstawić czek po angielsku

przedstawić czek: present a check Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "check":

system czekowy checking system
rachunek bieżący checking account
czek cheque, check
książeczka czekowa check book
wypisać czek write a check
karta czekowa check card
rachunek bieżący checking account

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque
  Langol.pl