langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przedsiębiorstwo komunalne

Przedsiębiorstwo komunalne po angielsku

przedsiębiorstwo komunalne: utility company Szukaj w Google

"utility company" to także:

- przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

Inne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)

Ze słowem "utility":

użyteczność utility
przydatność utility
przydatność do [czegoś] utility for [sth]
użyteczność krańcowa marginal utility

Ze słowem "company":

firma transportowa trucking company
firma produkująca maszyny machine manufacturing company
firma produkująca narzędzia tool manufacturing company
firma pocztowa mail and parcel delivery company
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
firma produkująca samochody car manufacturing company
producent żywności i napojów food and beverage company
  Langol.pl