langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przedłużyć gwarancję do [x] lat

Przedłużyć gwarancję do [x] lat po angielsku

przedłużyć gwarancję do [x] lat: extend a warranty to [x] years Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "years":

kolumny reprezentują lata the columns represent years
[coś] potroiło swój rozmiar w ciągu [ostatnich dwóch lat] [sth] trebled in size over [the last two years]

Ze słowem "lat":

co dwa lata biennial
impreza public relations public relations exercise
  Langol.pl