langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przedłużyć [komuś] termin płatności

Przedłużyć [komuś] termin płatności po angielsku

przedłużyć [komuś] termin płatności: grant [sb] a longer period of payment Szukaj w Google
a także:
- grant [sb] an extension

Inne:

[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
termin płatności maturity

Ze słowem "payment":

warunki płatności payment terms
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
warunki płatności payment terms

Ze słowem "termin":

terminowa dostawa prompt delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
termin term
ogólny (nieprecyzyjny) termin vague term
  Langol.pl