langol.pl » Biznes » Handel » przedłużyć [jakiś termin ostateczny]

Przedłużyć [jakiś termin ostateczny] po angielsku

przedłużyć [jakiś termin ostateczny]: grant an extension of [some deadline] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "grant":

udzielać grant
przyznawać grant
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
udzielać rabatu grant a discount

Ze słowem "extension":

przedłużenie extension
prolongata extension
prolongata płatności extension of payment

Ze słowem "some":

prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zmierzający do [jakiegoś miejsca] bound for [some place]
w drodze do [jakiegoś miejsca] bound for [some place]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] remit [some amount] to [somewhere]
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "deadline":

dotrzymywać terminu keep to a deadline
przestrzegać terminu keep to a deadline
ostateczny termin deadline
nieprzekraczalny termin deadline
termin ostateczny deadline

Ze słowem "termin":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
termin realizacji lead time
termin dostawy delivery date
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]
termin rozliczenia settlement date
przeterminowany overdue
przeterminowany past due
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
termin wygaśnięcia umowy date of expiry
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "ostateczny":

dostateczny ample
monit ostateczny final demand
  Langol.pl