langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przeciętny nakład

Przeciętny nakład po angielsku

przeciętny nakład: average circulation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "circulation":

nakład circulation
nakład czasopisma magazine circulation
wysoki nakład high circulation
tygodnik wielonakładowy high-circulation weekly magazine
  Langol.pl