langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » przeciętni członkowie [jakiejś organizacji]

Przeciętni członkowie [jakiejś organizacji] po angielsku

przeciętni członkowie [jakiejś organizacji]: grassroots of [some organization] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

ktoś musi przegrać, aby ktoś mógł wygrać if someone wins, someone must lose
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
wykorzystywać [jakąś przewagę] capitalize on [some adventage]

Ze słowem "organization":

organizacja gospodarcza business organization
firma business organization
organizacja quasi-pozarządowa quango (quasi non-government organization) (GB)
organizacja hierarchiczna tall corporate organization
organizacyjny organizational
reorganizacja firmy reorganization of a business
rozwój organizacyjny organizational development
  Langol.pl