langol.pl » Biznes » Proces produkcji » przeanalizować elementy procesu

Przeanalizować elementy procesu po angielsku

przeanalizować elementy procesu: break down a process Szukaj w Google

Inne:

symulacja procesu produkcji simulation of the production process

Ze słowem "down":

zamknąć close down
zamknąć shut down
zaniedbany run-down
opuszczony run-down
wyeksploatowany run-down
okres przestoju downtime
okres wyłączenia downtime

Ze słowem "process":

proces produkcji production process
przetwarzanie processing
kroki procesu produkcji steps in the production process
planowanie procesów process planning
cykl produkcyjny process cycle
proces ciągły continuous process
proces montażu assembly process
linia produkcji ciągłej continuous processing line
metoda przetwarzania processing method
w fazie wykończenia in process of completion
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "procesu":

badanie procesu pracy work study
  Langol.pl