langol.pl » Biznes » Handel » prowizja del credere

Prowizja del credere po angielsku

prowizja del credere: del credere commission Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "del":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel w niedziele Sunday opening
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel wewnętrzny home trade
handel wewnętrzny domestic trade
handel międzynarodowy international trade
handel wymienny barter trade
handel wymienny bartering
handel barterowy bartering
handel kompensacyjny countertrade
handel tranzytowy entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
wytyczna guideline
wskazówka guideline
handel terminowy forward dealing
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
delegacja handlowa wyjeżdżająca outward trade mission
usunąć delete
skreślić delete
dostarczać deliver
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźnienie delay
zwłoka delay
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
zwłoka w zapłacie delay of payment
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
handel detaliczny retailing
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "commission":

prowizja commission
agent komisowy commission agent
sprzedaż komisowa sell on commission
prowizja od sprzedaży sales commission

Ze słowem "prowizja":

prowizja [x]-procentowa commision of [x]%
  Langol.pl