langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » prowizja bankowa

Prowizja bankowa po angielsku

prowizja bankowa: bank charge Szukaj w Google

"bank charge" to także:

- opłata bankowa

Inne:

Ze słowem "bank":

informacja o koncie bankowym banking details
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
nabrzeże embankment
nasyp embankment

Ze słowem "charge":

licznik oplat charge meter
dzwonić na koszt odbierającego reverse charges
  Langol.pl