langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » protokół szkód

Protokół szkód po angielsku

protokół szkód: damage survey Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "damage":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
szkody powodziowe water damage
celowe uszkodzenie deliberate damage
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
uszkodzenie ukryte hidden damage
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wyceniać stratę assess a damage
wyceniać szkodę assess a damage
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
szacunek szkód estimate of damages
szkoda w tranzycie damage in transit

Ze słowem "survey":

inspektor surveyor
rzeczoznawca surveyor
  Langol.pl