langol.pl » Ogólne » Ogólne » prosty geometrycznie kształt

Prosty geometrycznie kształt po angielsku

prosty geometrycznie kształt: clear geometric form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "clear":

izba rozrachunkowa clearing house
otrzymać pozwolenie na [coś] be cleared for [sth]

Ze słowem "form":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
utworzyć form
wyniki ekonomiczne economic performance
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
czysta forma [czegoś] pure form of [sth]
porównać ze sobą informacje collate information
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
termin oficjalny formal expression
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
nieścisłość informacji inaccuracy of information
niniejszym informujemy this is to inform you

Ze słowem "prosty":

prosty stark
  Langol.pl