langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » prospekt emisyjny obligacji

Prospekt emisyjny obligacji po angielsku

prospekt emisyjny obligacji: bond indenture Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bond":

obligacja śmieciowa junk bond
obligacja z wysokim ryzykiem junk bond
obligacja bond
obligacja na okaziciela bearer bond
obligacja skarbowa Treasury bond
obligacja skarbu państwa Treasury bond
euroobligacja Eurobond
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacja państwowa government bond
obligacja zamienna convertible bond
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call
obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
obligacja o kuponie zerowym zero bond
obligacja zerokuponowa zero bond
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
obligacje miejskie muni bonds
obligacje municypalne muni bonds
obligacje miejskie municipal bonds

Ze słowem "prospekt":

emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
prospekt emisyjny issue prospectus

Ze słowem "emisyjny":

bank emisyjny issuing house
kurs emisyjny issuing price

Ze słowem "obligacji":

termin płatności (obligacji) maturity
stopa procentowa obligacji coupon yield
stopa procentowa obligacji coupon rate
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
  Langol.pl