langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny po angielsku

prospekt emisyjny: issue prospectus Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prawem poboru rights issue
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja w drodze submisji issue by tender
emisja gratisowa scrip issue
akcje gratisowe scrip issue
emisja gratisowa capitalization issue
akcje gratisowe capitalization issue
emisja gratisowa scrip issue
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
emisja akcji share issue

Ze słowem "prospekt":

prospekt emisyjny obligacji bond indenture

Ze słowem "emisyjny":

bank emisyjny issuing house
kurs emisyjny issuing price
  Langol.pl