langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś]

Prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] po angielsku

prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś]: please accept our apologies for [sth] Szukaj w Google

Inne:

przeprosiny apology
przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] apologies for delay in [doing sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake

Ze słowem "please":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]

Ze słowem "accept":

przyjmować accept
akceptować accept
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
w pełni akceptowalny quite acceptable
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms

Ze słowem "our":

u was at your end
u państwa at your end
u nas at our end
po naszej stronie at our end
poza naszą kontrolą beyond our control
firma kurierska courier
goniec courier
kurier courier
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] we will do our best to [achieve sth]
z wyrazami szacunku, Yours faithfully,
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
we właściwym czasie in due course
źródło informacji source of information
hol concourse
hala concourse

Ze słowem "apologies":

szczere przeprosiny sincere apologies
przepraszamy za [coś] we offer apologies for [sth]

Ze słowem "prosimy":

prosimy Państwa o [coś] we ask you [sth]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]

Ze słowem "coś":

Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
  Langol.pl