langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś]

Prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] po angielsku

prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś]: please do your best to [achieve sth] Szukaj w Google

Inne:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]

Ze słowem "please":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]

Ze słowem "your":

u was at your end
u państwa at your end
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "best":

zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] we will do our best to [achieve sth]
serdeczne pozdrowienia, best regards,
z najlepszymi życzeniami, with best wishes,
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices

Ze słowem "achieve":

podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]

Ze słowem "prosimy":

prosimy Państwa o [coś] we ask you [sth]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]

Ze słowem "aby":

zrobić co się da aby [zrobić coś] do utmost to [do sth]
wykorzystać wszelkie środki aby [zrobić coś] do utmost to [do sth]
nabyć aktywa acquire assets
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]

Ze słowem "coś":

Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
  Langol.pl