langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym

Prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym po angielsku

prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym: please give us your banking details Szukaj w Google

Inne:

W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]

Ze słowem "please":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]

Ze słowem "give":

zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
faworyzować [kogoś] give preferential treatment to [sb]

Ze słowem "your":

u was at your end
u państwa at your end
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "banking":

informacja o koncie bankowym banking details

Ze słowem "prosimy":

prosimy Państwa o [coś] we ask you [sth]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]

Ze słowem "nam":

jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
o ile sobie przypominam as far as I recall

Ze słowem "informacji":

dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
według informacji according to the information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
  Langol.pl