langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » promocja wspierająca

Promocja wspierająca po angielsku

promocja wspierająca: supporting promotion Szukaj w Google

Inne:

akcja promocyjna promotion drive

Ze słowem "promotion":

akcja promocyjna promotion scheme
promocja promotion
promocja sprzedaży sales promotion
dobrze przygotowana promocja tailor-made promotion
promocja konsumencka consumer promotion
promocja w sklepie in-store promotion
działanie promocyjne promotional action
koszty promocji promotional costs
skuteczność reklamy promotional effectiveness
materiały reklamowe promotional materials
kierownik działu promocji promotional manager
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "promocja":

promocja publicity
  Langol.pl