langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » promocja w sklepie

Promocja w sklepie po angielsku

promocja w sklepie: in-store promotion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "in-store":

badanie na terenie sklepu in-store survey
prezentacja w sklepie in-store demo

Ze słowem "promotion":

akcja promocyjna promotion scheme
promocja promotion
akcja promocyjna promotion drive
promocja sprzedaży sales promotion
promocja wspierająca supporting promotion
dobrze przygotowana promocja tailor-made promotion
promocja konsumencka consumer promotion
działanie promocyjne promotional action
koszty promocji promotional costs
skuteczność reklamy promotional effectiveness
materiały reklamowe promotional materials
kierownik działu promocji promotional manager
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "promocja":

promocja publicity
  Langol.pl