langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » promocja sprzedaży

Promocja sprzedaży po angielsku

promocja sprzedaży: sales promotion Szukaj w Google

Inne:

akcja promocyjna promotion drive

Ze słowem "sales":

maksymalizować sprzedaż maximize sales
forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive
obsługa posprzedażowa after-sales service
prognoza sprzedaży sales forecast
prognoza obrotów sales forecast
przepowiadać spadek sprzedaży forecast a decline in sales
cel sprzedażowy sales target
działania posprzedażne after-sales activities
usługi posprzedażne after-sales service
analiza sprzedaży sales analysis
reakcja konsumentów sales response
taktyka sprzedaży sales tactics
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "promotion":

akcja promocyjna promotion scheme
promocja promotion
promocja wspierająca supporting promotion
dobrze przygotowana promocja tailor-made promotion
promocja konsumencka consumer promotion
promocja w sklepie in-store promotion
działanie promocyjne promotional action
koszty promocji promotional costs
skuteczność reklamy promotional effectiveness
materiały reklamowe promotional materials
kierownik działu promocji promotional manager

Ze słowem "promocja":

promocja publicity
  Langol.pl