langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » promocja personelu sprzedaży

Promocja personelu sprzedaży po angielsku

promocja personelu sprzedaży: sales force promotion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sales":

maksymalizować sprzedaż maximize sales
forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive
obsługa posprzedażowa after-sales service
prognoza sprzedaży sales forecast
prognoza obrotów sales forecast
przepowiadać spadek sprzedaży forecast a decline in sales
cel sprzedażowy sales target
działania posprzedażne after-sales activities
usługi posprzedażne after-sales service
analiza sprzedaży sales analysis
promocja sprzedaży sales promotion
reakcja konsumentów sales response
taktyka sprzedaży sales tactics

Ze słowem "promotion":

akcja promocyjna promotion scheme
promocja promotion
akcja promocyjna promotion drive
promocja wspierająca supporting promotion
dobrze przygotowana promocja tailor-made promotion
promocja konsumencka consumer promotion
promocja w sklepie in-store promotion
działanie promocyjne promotional action
koszty promocji promotional costs
skuteczność reklamy promotional effectiveness
materiały reklamowe promotional materials
kierownik działu promocji promotional manager

Ze słowem "promocja":

promocja publicity
  Langol.pl