langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » promocja konsumencka

Promocja konsumencka po angielsku

promocja konsumencka: consumer promotion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "consumer":

badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
akceptacja przez konsumentów consumer acceptance
zachowanie konsumentów consumer behaviour
popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
wydatki konsumenckie consumer spending
profil konsumenta consumer profile
przygotować profil konsumenta prepare a consumer profile
konsumpcjonizm consumerism
kredyt konsumpcyjny consumer credit
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
środek by przekonać konsumentów device to persuade consumers
akceptacja towarów przez konsumentów consumer acceptance
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
zrzeszenie konsumentów consumer association
panel konsumencki consumer panel
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
nieuczciwe wpisy w umowach konsumenckich unfair terms in consumer contracts

Ze słowem "promotion":

akcja promocyjna promotion scheme
promocja promotion
akcja promocyjna promotion drive
promocja sprzedaży sales promotion
promocja wspierająca supporting promotion
dobrze przygotowana promocja tailor-made promotion
promocja w sklepie in-store promotion
działanie promocyjne promotional action
koszty promocji promotional costs
skuteczność reklamy promotional effectiveness
materiały reklamowe promotional materials
kierownik działu promocji promotional manager
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "promocja":

promocja publicity

Ze słowem "konsumencka":

lojalność konsumencka customer loyalty
  Langol.pl