langol.pl » Biznes » Handel » prolongata płatności

Prolongata płatności po angielsku

prolongata płatności: extension of payment Szukaj w Google

Inne:

wezwanie do zapłaty late payment notice
środki trwałe fixed assets

Ze słowem "extension":

przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
przedłużenie extension
prolongata extension

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
do zapłaty due for payment
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
płatność payment
zapłata payment
dokonać płatności effect payment
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
warunki płatności terms of payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
monit late payment notice
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
zwłoka w zapłacie delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl