langol.pl » Biznes » Proces produkcji » projektowany przy pomocy komputera

Projektowany przy pomocy komputera po angielsku

projektowany przy pomocy komputera: computer-designed Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "projektowany":

zaprojektowany na zamówienie purpose designed

Ze słowem "przy":

przyrządy facilities
przyrząd pomiarowy gauge
przyspieszyć speed up
nie przyjąć reject
przychodzący incoming
przywieszka cenowa price tag
przywieszka tag
oprzyrządowanie accountrements
  Langol.pl