langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » projekt budżetu

Projekt budżetu po angielsku

projekt budżetu: draft budget Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "budget":

budżet budget
zrównoważyć budżet balance a budget
zrównoważony budżet balanced budget
budżetowy budgetary
gospodarka budżetowa budgetary economy
deficyt budżetowy państwa nation's budget deficit

Ze słowem "projekt":

projekt scheme
  Langol.pl