langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » program ramowy dla [czegoś]

Program ramowy dla [czegoś] po angielsku

program ramowy dla [czegoś]: framework for [sth] Szukaj w Google

Inne:

program ramowy framework

Ze słowem "framework":

ramy framework

Ze słowem "program":

rządowy program świadczeń socjalnych government welfare program
program oszczędnościowy austerity program
program scheme
program szkoleń zawodowych vocational training program
program dostosowania strukturalnego structural adjustment program
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry

Ze słowem "dla":

przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś] target economic aid for [sb]
  Langol.pl