langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » program ramowy

Program ramowy po angielsku

program ramowy: framework Szukaj w Google

"framework" to także:

- ramy

Inne:

program ramowy dla [czegoś] framework for [sth]

Ze słowem "program":

rządowy program świadczeń socjalnych government welfare program
program oszczędnościowy austerity program
program scheme
program szkoleń zawodowych vocational training program
program dostosowania strukturalnego structural adjustment program
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl