langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » program równouprawnienia zawodowego

Program równouprawnienia zawodowego po angielsku

program równouprawnienia zawodowego: equal oportunity employment program Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "equal":

równouprawnienie equal oportunity
równe szanse equal oportunity
równa płaca equal pay
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
umowa o pracę employment contract
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "program":

program zaangażowania pracowników employee involvement program
programista na zlecenie freelance programmer
program szkoleń training program

Ze słowem "zawodowego":

zajęcia szkolenia zawodowego vocational instruction classes
zajęcia nauczania zawodowego vocational instruction classes
  Langol.pl