langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » program dostosowania strukturalnego

Program dostosowania strukturalnego po angielsku

program dostosowania strukturalnego: structural adjustment program Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "structural":

inżynier budowlany structural engineer

Ze słowem "program":

program ramowy framework
program ramowy dla [czegoś] framework for [sth]
rządowy program świadczeń socjalnych government welfare program
program oszczędnościowy austerity program
program scheme
program szkoleń zawodowych vocational training program
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl