langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » profil konsumenta

Profil konsumenta po angielsku

profil konsumenta: consumer profile Szukaj w Google

Inne:

przygotować profil konsumenta prepare a consumer profile

Ze słowem "consumer":

badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
akceptacja przez konsumentów consumer acceptance
zachowanie konsumentów consumer behaviour
popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
wydatki konsumenckie consumer spending
konsumpcjonizm consumerism
kredyt konsumpcyjny consumer credit
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
środek by przekonać konsumentów device to persuade consumers
akceptacja towarów przez konsumentów consumer acceptance
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
zrzeszenie konsumentów consumer association
panel konsumencki consumer panel
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
promocja konsumencka consumer promotion
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
nieuczciwe wpisy w umowach konsumenckich unfair terms in consumer contracts

Ze słowem "profile":

profil konkurenta competitor profile

Ze słowem "konsumenta":

zadowolenie konsumenta customer satisfaction
  Langol.pl