langol.pl » Biznes » Handel » produkty rolne

Produkty rolne po angielsku

produkty rolne: farm goods Szukaj w Google
a także:
- farm produce
- agricultural products

Inne:

Ze słowem "goods":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
towary przemysłowe manufactured goods
produkty przemysłowe manufactured goods
niesprzedany towar unsold goods
towary podlegające ocleniu dutiable goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary na składzie goods in stock
towary w konsygnacji goods on consignment
partia towaru lot of goods
  Langol.pl