langol.pl » Biznes » Handel » produkty przemysłowe

Produkty przemysłowe po angielsku

produkty przemysłowe: manufactured goods Szukaj w Google
a także:
- manufactures

"manufactured goods" to także:

- towary przemysłowe

Inne:

towary podlegające ocleniu dutiable goods

Ze słowem "goods":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
produkty rolne farm goods
niesprzedany towar unsold goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary na składzie goods in stock
towary w konsygnacji goods on consignment
partia towaru lot of goods
  Langol.pl