langol.pl » Biznes » Produkt » produkty przemysłowe

Produkty przemysłowe po angielsku

produkty przemysłowe: manufactures Szukaj w Google
a także:
- manufactured goods

Inne:

Ze słowem "produkty":

produkty gotowe finished goods
półprodukty semi-finished goods
produkty świeże fresh foods
produkty rolne farm produce
podstawowe produkty żywnościowe basic foodstuffs
produkty luksusowe luxury goods
gotowe produkty finished goods
  Langol.pl