langol.pl » Biznes » Handel » produkt własny sieci sklepów

Produkt własny sieci sklepów po angielsku

produkt własny sieci sklepów: generic brand Szukaj w Google
a także:
- own brand

Inne:

Ze słowem "brand":

produkt markowy name brand

Ze słowem "produkt":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkt podstawowy primary product
produkty rolne farm goods
metoda wyceniania produktów price-fixing method
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "sieci":

sklep sieciowy multiple store
filia sieci handlowej multiple store
sklep sieciowy chain store
filia sieci handlowej chain store
niesieciowy sprzedawca sole retailer
  Langol.pl