langol.pl » Biznes » Handel » produkt własny sieci sklepów

Produkt własny sieci sklepów po angielsku

produkt własny sieci sklepów: own brand Szukaj w Google
a także:
- generic brand

Inne:

Ze słowem "own":

na własny rachunek on one's own account
zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zawęzić grupę miliona opcji do garstki winnow the millions of options down to a handful
odrzucić turn down
utrzymywać ceny na niskim poziomie keep prices down

Ze słowem "brand":

produkt markowy name brand

Ze słowem "produkt":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkt podstawowy primary product
produkty rolne farm goods
metoda wyceniania produktów price-fixing method
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "sieci":

sklep sieciowy multiple store
filia sieci handlowej multiple store
sklep sieciowy chain store
filia sieci handlowej chain store
niesieciowy sprzedawca sole retailer
  Langol.pl