langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » produkt uboczny

Produkt uboczny po angielsku

produkt uboczny: by-product Szukaj w Google
a także:
- by-produkt
- spin-off

"by-product" to także:

- skutek
- efekt

Inne:

Ze słowem "produkt":

eksport produktów przemysłowych exports of manufacures
produkty rolne agricultural products
napędzić produktywność goose productivity
produkt narodowy brutto gross national product
produkt krajowy brutto gross domestic product
produkt narodowy netto net national product
rodzime produkty rolnicze indigenous farm products
  Langol.pl