langol.pl » Biznes » Produkt » produkt uboczny

Produkt uboczny po angielsku

produkt uboczny: by-produkt Szukaj w Google
a także:
- spin-off
- by-product

Inne:

Ze słowem "produkt":

wprowadzenie produktu introduction of a product
nasycenie rynku produktem maturity
spadek sprzedaży produktu decline
cykl życia produktu product cycle
długość cyklu produktu dla product cycle for
główny produkt firmy core produkt
produkty przemysłowe manufactured goods
produkty gotowe finished goods
półprodukty semi-finished goods
produkty świeże fresh foods
produkty rolne farm produce
podstawowe produkty żywnościowe basic foodstuffs
produkty przemysłowe manufactures
produkt nieżywnościowy non-food item
produkty luksusowe luxury goods
produkt item
rodzina produktów product line
rodzina produktów line
grupa produktów class of products
klasa produktów class of products
dobrze sprzedający się produkt good seller
źle sprzedający się produkt shelf warmer
produkt zalegający shelf warmer
asortyment produktów product mix
oferta produktów product mix
słabo sprzedający się produkt non-moving product
oferta produktów product portfolio
asortyment produktów product portfolio
najlepiej sprzedający się produkt leader
unowocześnić linię produktów revamp a product line
wiodący produkt top of the line product
produkt wiodący high-end product (GB)
doskonałej jakości [produkt] superb quality [product]
produkt wysokiej jakości high-quality product
produkt montowany na zlecenie assemble-to-order product
rejestr produktów [jakiegoś rodzaju] register of [some] products
rozwój produktu product development
gotowe produkty finished goods

Ze słowem "uboczny":

efekt uboczny spin-off
  Langol.pl