langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » produkt promocyjny sprzedawany ze stratą

Produkt promocyjny sprzedawany ze stratą po angielsku

produkt promocyjny sprzedawany ze stratą: loss leader Szukaj w Google

"loss leader" to także:

- produkt sprzedawany poniżej kosztów

Inne:

Ze słowem "loss":

utrata konkurencyjności loss of competitiveness

Ze słowem "leader":

lider na rynku market leader
liderzy opinii opinion leaders
osoby opiniotwórcze opinion leaders

Ze słowem "produkt":

produkt konkurencyjny rival product
produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
świadomość produktu awareness of a product
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
produkt flagowy flagship product
produkt powiązany tie-in
nieproduktywni pracownicy dead wood
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
wizerunek produktu product image
zorientowany na produkt product oriented

Ze słowem "promocyjny":

materiał promocyjny w miejscu sprzedaży point of sale material
  Langol.pl