langol.pl » Biznes » Handel » produkt podstawowy

Produkt podstawowy po angielsku

produkt podstawowy: primary product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "product":

rozległy wybór towarów diversified range of products
urządzenia produkcyjne production equipment
zmienić plan produkcji reschedule production
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "produkt":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkty rolne farm goods
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
produkt markowy name brand
metoda wyceniania produktów price-fixing method
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship
  Langol.pl