langol.pl » Biznes » Handel » produkt markowy

Produkt markowy po angielsku

produkt markowy: name brand Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "brand":

produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand

Ze słowem "produkt":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkt podstawowy primary product
produkty rolne farm goods
metoda wyceniania produktów price-fixing method
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
kluczowy produkt flagship
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
  Langol.pl