langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto po angielsku

produkt krajowy brutto: gross domestic product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "gross":

produkt narodowy brutto gross national product

Ze słowem "domestic":

faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers
rynek wewnętrzny domestic market

Ze słowem "product":

produkcja production
produkcja masowa mass production
czynnik produkcji factor of production
produkty rolne agricultural products
półfabrykat semi-finished product
napędzić produktywność goose productivity
produkt uboczny by-product
skutek by-product
efekt by-product
czynniki produkcji factors of production
produkt narodowy netto net national product
rodzime produkty rolnicze indigenous farm products

Ze słowem "produkt":

eksport produktów przemysłowych exports of manufacures

Ze słowem "krajowy":

krajowy home
rynek krajowy home market
  Langol.pl