langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » produkt flagowy

Produkt flagowy po angielsku

produkt flagowy: flagship product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "product":

produkt konkurencyjny rival product
świadomość produktu awareness of a product
wiedza o produkcie awareness of a product
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
wyrób markowy branded product
wyroby substytucyjne substitute products
wyrób niemarkowy unbranded product
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
wyroby konkurencyjne competitive products
modny wyrób fashion product
wyroby własnej marki own brand products
wyrób prestiżowy prestige product
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
wizerunek produktu product image
cykl życia wyrobu product life cycle
kierownik produkcji product manager
zorientowany na produkt product oriented
polityka produkcji product policy

Ze słowem "produkt":

produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
produkt promocyjny sprzedawany ze stratą loss leader
produkt powiązany tie-in
nieproduktywni pracownicy dead wood
produkt sprzedawany poniżej kosztów loss leader
  Langol.pl