langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja zintegrowana komputerowo

Produkcja zintegrowana komputerowo po angielsku

produkcja zintegrowana komputerowo: computer-integrated manufacturing Szukaj w Google
a także:
- CIM

Inne:

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing

Ze słowem "manufacturing":

elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "produkcja":

produkcja wspomagana komputerowo CAM
produkcja production
nadprodukcja overproduction
produkcja pilotażowa pilot production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja zakładu output of a plant
produkcja masowa large-scale production
produkcja masowa mass-produce
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production
  Langol.pl