langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja zakładu

Produkcja zakładu po angielsku

produkcja zakładu: output of a plant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "output":

stały wzrost produkcji sustained growth of output
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit

Ze słowem "plant":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant

Ze słowem "produkcja":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja wspomagana komputerowo CAM
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo CIM
produkcja production
nadprodukcja overproduction
produkcja pilotażowa pilot production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja masowa large-scale production
produkcja manufacturing
produkcja masowa mass-produce
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production
  Langol.pl